Bewoners informatieLet op : Op 1 januari moet u de meterstanden van de gebruikte warmte en water doorgeven aan de secretaris.

U ontvangt hiervoor een formulier!!

Hoe te handelen bij schade


Plattegronden Schouwpoort


Emporis Buildings


Bezwaar WOZ voorbeeldbrief


Site Polder PV - diverse info over de stadsverwarming enz.


Info Energie Label